Zen Peacemakersin opetukset

Peacemakers Finland on osa kansainvälistä zen-koulukuntaa Zen Peacemakers International (ZPI). Koulukunnan toiminnan keskiössä ovat seuraavat opetukset, joiden opiskeluun ja niiden sisäistämiseen järjestömme on omistautunut.

Meditaatio

Istumameditaatio (japaniksi zazen) on zen-buddhalaisuuden keskeisin harjoitus. Meditaatio muuttaa käsityksemme irrallaan olemisesta, joka on kaiken henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kärsimyksen pohjalla. Meditaation harjoittaminen luonnossa syventää ymmärrystämme elämän yhteenkietoutuneisuudesta, joka sisältää koko maailman ekologisen verkoston. Tämän oivaltaminen inspiroi meitä toimimaan sen puolesta, että koko elämä on osa meitä itseämme.

Meditaation yhtenä seurauksena on mielen sisäisen monologi tiedostaminen ja mahdollinen vaientuminen. Tämä monologi kahlitsee ajatteluamme ja toimintaamme. Se lajittelee ja kategorisoi asiat miellyttäviin ja epämiellyttäviin, hyviin ja huonoihin, mutta nämä kaikki ovat vain mielemme luomia kategorioita, joilla ei ole kiinteää kohdetta maailmassa. Kategorisoinnit kahlitsevat luovuuttamme ja estävät meitä näkemästä maailmaa itseisarvoisena, vapaana ja täynnä mahdollisuuksia. Sisäinen monologimme on kuin konservatiivinen itsesensuurikoneisto ja itsesuojelumekanismi. Sen tehtävänä onkin suojella meitä onnettomuuksilta, mutta se ruokkii myös ennakkoluuloja. Se lietsoo pelkoa, estää meitä luottamasta ja näkemästä luovia ratkaisuja ihmissuhteissa ja koko elämässä. Hiljaisen meditation avulla tulemme tietoisiksi näistä rajoituksistamme ja pystymme tarkastelemaan syitä pelkojemme taustalla.

Peacemakers Finland tarjoaa ohjausta istumameditaatioon viikottain.

Linkit
Aikataulu
Meditaatio-ohjeita

Rauhantekijän Kolme periaatetta

1. Ei-tietäminen – Not-Knowing 

Irtipäästäminen vakiintuneista käsityksistä itsestäsi, muista ja koko maailmankaikkeudesta.

Säännöllisellä harjoituksella kolmen periaatteen harjoittamisesta voi tulla tapa elää ja toimia maailmassa. Vaikka nämä periaatteet esitetään lineaarisessa järjestyksessä, niiden käytäntö ei välttämättä ole lineaarinen. Jokainen oppi heijastaa muita; ne ovat saumattomasti upotettu toisiinsa, virtaavat keskenään, olosuhteina ja toimintana jatkuvasti kehittyvässä ja loputtomasti vaihtelevassa elinympäristössä. Vaikeat olosuhteet – poliittiset mullistukset, rakkaan äkillinen menettäminen tai työn odottamaton päättyminen – voivat saada elämän tuntumaan epävakaalta. Mutta itse asiassa, Buddhan mukaan, asiat ovat aina epävakaita. Meillä on vain taipumus elää elämää sellaisten kiistattomien uskomusten perusteella, jotka saavat elämämme tuntumaan vakaalta. Mistä tiedämme mitä tapahtuu seuraavaksi? Emme voi tietää, koska maailmankaikkeus pienimmistä hiukkasista suurimpiin kokonaisuuksiinsa on jatkuvasti liikkeessä. 

Kolmen periaatteen mukaan eläminen opettaa siirtämään kiinteät näkökulmat syrjään. Ei-tietäminen on kuin avoimuuden välähdys tai äkillinen siirtyminen läsnäoloon tällä hetkellä. Tämä pudottautuminen asioista, joihin luotamme vakauden tunteen vuoksi, voi johtaa meidät tutkimaan mitä uskomme olevamme. Tämä tila ei ole tyhjiö. Se on kuin pimeys, jossa asioita ei ole vielä eroteltu tai nähty. Voimme mennä pimeyteen ja palata sieltä kuin tyhjä astia, joka on vapaa näkökulmista ja mieltymyksistä. Tyhjä astia ei kieltäydy mistään ja vastaanottaa kaiken, mitä siihen tulee, kaikista suunnista. Voimme luoda enemmän tilaa omaan reaktiivisuuteemme ja muiden näkemyksiin harjoittelemalla tällä tavoin., Emme ole välinpitämättömiä harjoitellessamme Ei-tietämistä. Voimme keskittyä rajattomaan yhteenkietouneisuuden verkkoon ja laajentaa ymmärtämäämme elinpiiriä, sen sijaan, että suosisimme jotain suhteessa toiseen. Tällä tavoin Ei-tietämisen harjoittaminen voi kohdistaa meidät jatkuvasti muuttuviin todellisuuksiin, jota kutsutaan elämäksi. Ei-tietämisen harjoittaminen saattaa tuntua mahdottomalta, mutta kun huomaamme, ettei elämä itsessään sulje pois mitään, Ei-tietämisen harjoittaminen ajan mittaan antaa meidän tulla tietoisemmaksi siitä, mitä päätämme päästää lähellemme, ja avautua sille, mitä olimme aiemmin sulkenut pois.

2. Kuunteleminen – Bearing Witness

Sydämen avaaminen koko maailman iloon ja kärsimykseen

Kuuntelemisen periaate on ottaa huomioon jokaisen tilanteen kaikki näkökulmat, mukaan lukien omat kiintymyksesi ja tuomiot. Emme voi elää pelkästään Ei-tietämisessä, koska elämä vaatii myös kohtaamaan tulevat olosuhteet olemalla läsnä. Kun Kuuntelemme, avaamme sydämemme kaikelle ainutlaatuisuudelle ja kohtaamme sen sellaisenaan niin kuin se on. Yhdistettynä Ei-tietämisen kanssa Kuuntelu voi vahvistaa kykyämme avautua ja antaa meidän olla läsnä juuri niissä asioissa, jotka saavat meidät tuntemaan kuin olisimme menettäneet otteemme elämästä. Se voi vahvistaa kykyämme kuunnella muita näkökulmia ja antaa siten monipuolisemman kuvan tilanteesta.

Buddhalainen meditaatio opettaa meidät Kuuntelemaan vahvistamalla tietoisuuttamme ajatuksista, tunteista ja aistimuksista, kun ne syntyvät ja kulkevat. Kun tietoisuutemme vahvistuu, alamme kokea avaruutta ja vakautta ja huomaamme, että meillä on valinnanvapautta sellaisiin asioihin, jotka kuvittelimme olevan ennalta päätettyjä. Ajan myötä Kuuntelu synnyttää uteliaan ja myötätuntoisen asenteen. Tämä ei tarkoita esiin nousevien voimakkaiden tunteiden tukahduttamista tai tarinan draamaan pääsyn pysäyttämistä. Se on pikemminkin tietoisuutta siitä, mitä osaa itsessämme päätämme ruokkia. Amerikan alkuperäiskansojen vanha ja viisas tarina varoittaa meitä, että kun monet demonit kamppailevat sisällämme, ruokkimastamme demonista tulee vahvin. Olemme yksin vastuussa siitä, mitä syömme.

Tämä harjoitus voi lopulta auttaa meitä tulemaan toimeen vaikeimpienkin elämänolosuhteiden kanssa. Harjoitus on aina käytettävissämme ajasta, paikasta, tilanteesta tai mukana olevista ihmisistä riippumatta. Kuunnellessamme olemme aktiivisesti mukana koko kehollamme, jopa silloin kun kamppailemme jonkin hankalan asian tai tilanteen kanssa. Joskus hengellisillä harjoituksilla voi olla neutraloiva vaikutus ja harjoitus saattaa tasoittaa tunteet pikemminkin kuin stimuloida niitä. Kuuntelu opettaa meitä näkemään oman elämämme koko kirjo. Harjoitus opettaa myös Kuuntelemaan omaa sisäistä ääntämme hieman ymmärtäväisemmin. Olet elossa, joten ole elossa täysillä!

3. Toiminta – Taking Action

Toiminta, joka nousee Ei-tietämisestä ja koko maailmankaikkeuden ilon ja surun Kuuntelusta

Kolmas periaate on Toiminta. On mahdotonta ennustaa, minkälainen toiminta palvelee erilaisissa tilanteissa, milloin se syntyy tai mitä siitä voi seurata. Perimmäisenä aikomuksenamme olisi harjoituksestamme kumpuava Toiminta, joka olisi huolehtivaa toimintaa, joka palvelisi kaikkia ja kaikkea jokaisessa tilanteessa, myös meitä itseämme.

Toisinaan Toiminta on kuin jatkaisimme kahden ensimmäisen periaatteen (Ei-tietämisen ja Kuuntelun) mukaista toimintaa. Kolmen periaatteen käytäntö on jo itsessään huolehtivaa Toimintaa. Vaikka Ei-tietämisen ja Kuuntelun seurauksena syntyvä toiminta on spontaania ja usein yllättävää, se myös sopii aina tilanteeseen täydellisesti.

Näiden periaatteiden kanssa elämisessä on kyse siitä, että otamme askeleen taaksepäin uudestaan ja uudestaan ja havaitsemme sisäiset prosessimme jatkuvasti ja pysähdymme tiedostamaan, mitä ympärillämme tapahtuu. Kolmen periaatteen jatkuvan ja johdonmukaisen harjoituksen seurauksena on, että kun menetämme kontrollin tunteen ja toimimme reaktiivisesti, palaamme myös omaan kehoomme nopeammin. Harjoittaessamme näitä periaatteita jatkuvasti jokapäiväisen elämämme keskellä, harjoitus on helposti käytettävissäsi haastavimmissakin olosuhteissa. Harjoittelu näiden periaatteiden avulla saa aikaan henkisten lihasten joustavuuden ja jatkuvasti syvenevän todellisuuden tunteen. Kun elämä etenee ympärillämme, Rauhantekijän kolme periaatetta ovat aktiivisena sisällämme ja ohjaavat meidät aina takaisin.

– Wendy Egyoku Nakao-roshi

Linkki
Alkuperäisteksti (englanniksi)

PS: 

Ei-tietäminen: Tuntemattoman hyväksyminen on monen eri hengellisen harjoituksen keskiössä. Zen-opettaja Shunryu Suzukin ajatus aloittelijan mielestä on olennaisilta osin sama asia eri muodossaan. 

Kuunteleminen (Bearing Witness): Bernie Glassmaninmukaan Kuunteleminen on sama asia kuin [Dōgenin meditaatioharjoitus] shikantaza (vain istuminen), jossa istumme ja avaamme sydämemme koko maailman ja elämän yhteenkietoutuneisuudelle. 

Toiminta: Kiinalaisessa ajattelussa on käsite wei-wu-wei, eli toiminta ilman toimintaa. Tämä tarkoittaa, että toimimme ilman, että teemme jotain, ilman että meillä on tarve saavuttaa asialla jotain pysyviä muutoksia. Bernie Glassmanin mukaan kyseessä on kuin vauvan takapuolen peseminen. Teemme niin, koska meidän täytyy tehdä niin. Meillä ei myöskään ole tarvetta tehdä sitä tavalla, ettei sitä tarvitsisi tehdä enää koskaan uudestaan. Seuraavan kerran kun se tarvitsee tehdä, teemme sen kuitenkin.

Zen-rauhantekijän elämänohjeet

Zen-rauhantekijöiden työn ja harjoittamisen perusta ovat Kolme aartettaKolme periaatettakymmenen elämänohjettaneljä sitoumusta ja Bodhisattvan valat.

Zen-rauhantekijän kolme Aarretta

Tunnustan oman paikkani elämän kiertokulussa ja turvaudun:
Buddhaan, elämän ykseyteen.
Dharmaan, elämän moninaisuuteen.
Sanghaan, Buddhan ja Dharman keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Zen-rauhantekijän kolme periaatetta

Omistan itseni Ei-tietämiselle, luopumalla ennakkokäsityksistä itseäni ja koko maailmankaikkeutta kohtaan. 

Omistan itseni Kuuntelemiselle. Avaan sydämeni koko maailmankaikkeuden ilon ja surun kuuntelulle. 

Omistan itseni Toiminnalle, joka nousee Ei-tietämisen hyväksymisestä ja koko maailmankaikkeuden ilon ja surun Kuuntelusta. 

Zen-rauhantekijän kymmenen elämänohjetta.

 1. Ymmärrän etten ole erillään kaikesta olevaisesta. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on Tappamatta jättäminen. En vahingoita ketään omilla toimillani, enkä kannusta muitakaan sellaiseen. Elän sopusoinnussa kaiken elämän ja sitä ylläpitävän ympäristön kanssa. 
 2. Olen tyytyväinen siihen mitä minulla on. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on Varastamatta jättäminen. En ota itselleni mitään mitä ei ole minulle annettu, enkä kannusta muitakaan varastamiseen. Minä annan, pyydän ja hyväksyn sen mitä minulle tarjotaan. 
 3. Kohtaan elämän moninaisuuden kunnioituksella ja arvokkuudella. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on Siveyskäytäntö. En myöskään tarjoa toisille tilaisuutta rikkoa tätä periaatetta. Minä tarjoan ja otan vastaan rakkautta sekä ystävyyttä ilman takertumista. 
 4. Minä kuuntelen ja puhun suoraan sydämestäni. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on Valehtelematta jättäminen. En myöskään tarjoa toisille tilaisuutta valehdella. Minä kuuntelen ja toimin olosuhteiden mukaan. 
 5. Minä vaalin mieltä joka havainnoi kaiken selkeästi. Tämän harjoituksen mukaan minä En anna harhakuvitelmien johdattaa minua. En myöskään kannusta muita sumentamaan mieltään. Minä vastaanotan kaikki kokemukset suoraan sellaisena kuin mitä ne ovat. 
 6. Avaan sydämeni jokaisen hetken tarjoamille mahdollisuuksille. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on, että En puhu toisten erheistä ja vikakohdista. En myöskään kannusta muita puhumaan toisten erheistä ja vikakohdista. Minä tiedostan oman vastuuni kaikesta omassa elämässäni. 
 7. Minä puhun minkä oletan olevan totta. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on, että En korosta itseäni ja syytä toisia. En myöskään kannusta muita korostamaan itseään ja syyttämään toisia. Yritän aina parhaani ja hyväksyn seuraukset. 
 8. Käytän joka tilanteessa elämäni kaikkia aineksia. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on, että En ole kitsas. En ajattele olevani köyhä, en myöskään kannusta muita ajattelemaan että he ovat köyhempiä mitä oikeasti ovat. 
 9. Avaan sydämeni kaikille esiin nouseville tunteille. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on, että Minä en takerru vihaan. En luo toisille sellaisia olosuhteita missä heidän tulisi olla vihaisia. Minä en vaali katkeruutta, raivoa tai kostoa. Tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaisu ovat osa harjoitustani. 
 10. Kunnioitan elämääni Zen-rauhantekijänä. Tämän periaatteen mukainen harjoitus on, että En väheksy Kolmea aarretta. En myöskään kannusta toisia väheksymään Kolmea aarretta. Koen itseni ja kaikki muut Buddhan, Dharman ja Sanghan ilmentyminä.

Zen-rauhantekijän neljä sitoumusta
Eläen Kymmenen elämänohjeen mukaan sitoudun:
Kunnioittamaan koko elämää;
Kestävään ja eettiseen talouteen;
Yhtäläisiin oikeuksiin kaikille;
Huolehtimaan Maailmastamme.

Bodhisattvan valat
Lukemattomat olennot, ne vapautan
Ehtymättömät harhat, ne lopetan
Rajattomat Dharma-portit, ne oivallan
Loputon Buddhan tie, sen kuljen.

Linkit
Itsereflektion päivän teksti
Elämänohjeet englanniksi

Makean nektarin portti

Makean nektarin portti (englanniksi Gate of Sweet Nectar) -liturgia on Taizan Maezumin ja Bernie Glassman-roshin yhdessä muokkaama käännös alkuperäisestä japaninkielisestä Kanromon-liturgiasta. 

Liturgian taustalla on intialaisen pāli-kaanonin (Tripitaka) kummituskirjoitukset, jotka ovat Kiinassa ja erityisesti Japanissa muotoutuneet liturgiaksi, jossa muistetaan kuolleita ja kadonneita omaisia. 

Liturgiaan pohjautuva seremonia suoritetaan sōtō-zen-perinteessä joka ilta, mutta tämän saman liturgian eri muodot ovat käytössä myös muissa buddhalaisissa suuntauksissa. Kanromon on tärkeä osa japanilaista obon-festivaalia, jolloin edesmenneet omaiset kutsutaan käymään kylässä. 

Kanromon-liturgiaan sisältyy 1600-luvulla lisättyjä elementtejä japanilaisesta shingon-buddhalaisuudesta, jonka vuoksi liturgiassa käsitellään samankaltaisia teemoja, jotka toistuvat esimerkiksi Tiibetin buddhalaisuudessa. 

Bernie Glassman-roshi laajensi tämän liturgian koskemaan edesmenneiden sukulaisten lisäksi myös yhteiskunnan hylkäämiä yksilöitä, sekä kaikkia niitä ominaisuuksia meissä itsessämme, joita emme tunnista osaksi itseämme. Liturgiaan kuuluu nykyisessä muodossaan vaikutteita myös mm. hindulaisuudesta ja juutalaisuudesta. 

Bernie Glassman-roshi ulotti liturgian koskemaan koko maailmaa, koko elämän laajaa kiertokulkua, joka on yhteenkietoutunut ja keskinäisriippuvainen hyvin hienovaraisella tavalla. Japanilaisessa shingon-buddhalaisuudessa tämä seremonia järjestetään joka ilta ja aina ulkona. 

Linkit
Liturgia suomeksi
Liturgia englanniksi
Dokumenttielokuva liturgiasta (englanniksi)
Taltiointi seremoniasta (englanniksi)

Mala-harjoitus

2,500 vuotta sitten maallikkoyhteisöillä oli tapana tukea buddhalaisia munkkeja lahjoittamalla ruokaa ja vaatteita. Shakyamuni Buddha johti munkkejaan joka aamu kerjäämään heidän päivittäistä ruokaansa. Jokaisen päivän tarjoamukset vastaanotettiin kiitoksella sen luonteesta tai koosta riippumatta. Tällä tavoin Buddha kannusti yksinkertaisuuteen, antamisen ja vastaanottamisen anteliaisuuteen sekä syrjimättömään arvostukseen.

Zen Peacemakers on jatkanut tätä kerjäämiskäytäntöä kannustamalla jäseniään rahoittamaan harjoituksestaan muodostuvia kustannuksia pyytämällä lahjoituksia ystäviltä, sukulaisilta ja työkavereilta. Lahjoituksista kootaan yhteen Mala, joka on eräänlainen buddhalainen rukousnauha, jossa jokainen lahjoittaja edustaa yhtä helmeä. Jokainen helmi edustaa henkilöä, joka tukee harjoittajan visiota ja työtä, ja koko Mala edustaa jäsenen tukijayhteisöä.

Tämä on antamisen ja vastaanottamisen käytäntö. Pyytämällä tukea läheisiltämme tunnustamme, että yksilöinä voimme olla rajallisia. Olemme riippuvaisia ​​muiden anteliaisuudesta lisätäksemme jäsenyyttämme, kouluttaaksemme lisää rauhantekijöitä sekä kehittämällä ja tukemalla useampia ohjelmia. Tämä on yksi tapa, jolla todistamme elämän keskinäisestä riippuvuudesta.

Toinen tärkeä näkökohta Malan käytännössä on taloudellisien resurssien merkityksen sisällyttäminen harjoitukseemme. Malan kokoonpano varmistaa, ettei varainhankintaa pidetä vieraana rauhantekotyössä; sen sijaan rahan antaminen ja ottaminen on myötätuntoinen, esteetön energian virtaus, joka ravitsee ja muuttaa toimintaamme.

Malakäytäntö antaa meille myös mahdollisuuden jakaa työtämme perheidemme, ystäviemme ja kumppaneidemme kanssa. Suurin osa meistä elää työelämää ja perheitä. Keräämällä rahaa osallistuvaan buddhalaiseen harjoitukseen teemme harjoituksestamme ja omasta sitoutumisestamme julkista. Helmien mukana otamme kannattajamme ja tukijamme mukanamme rauhantekoprosesseissamme ja Bearing Witness-retriiteissä, jolloin perheestä ja ystävistä tulee läheinen osa tätä rauhanvalmistusmatkaa.

Voit koota Malan (ei henkilökohtaisista varoistasi), joka koostuu 18 pienestä helmestä tai 108 helmestä ja omista kukin helmi jokaiselle lahjoittajalle. Kun lahjoittaja tarjoaa sinulle helmen, hän (tai he) työskentelee, harjoittaa, opiskelee ja matkustaa kanssasi missä tahansa.

Linkki
Mala-harjoitus (englanniksi)

Council-menetelmä

Council saattaa ihmiset yhteen piiriin, joka antaa osallistujille turvallisen ympäristön tunteiden jakamiselle. Osallistujat puhuvat yksi kerrallaan, jakaen omia henkilökohtaisia tarinoitaan ja kokemuksiaan, välttäen esittämästä mielipiteitä. Mutta Council-piirin ajatuksena on, että kuuntelijan rooli on lähes tärkeämpi kuin puhujan. Kuuntelija pyrkii välttämään kaikenlaista kategorisointia ja tuomiota kuunnellessaan, eikä kommentoi toisten puheita piirin aikana. Piirin osallistujat tunnistavat kuinka kaikista erilaisuuksista huolimatta, meillä on paljon yhteistä. Rakkaus, menetys, pelko, menestys, haasteet ja toiveet koskettavat meitä kaikkia.
Council kehittää myönteistä kanssakäymistä ja neutraloi yhteisöjen mahdollista hierarkkista dynamiikkaa, joka saattaa johtua yhteisöjen eriarvoisesta valtasuhteesta.
Council syntyi kalifornialaisessa Ojai Foundationissa antropologi ja zenopettaja Joan Halifaxin aloitteesta. Council on yhdistelmä erilaisia piirineuvottelumenetelmiä, joiden alkuperiä ovat mm. vetše (slaavilainen kulttuuri) satsang (Intia) ho’oponopono (Havaiji), daré (Zimbabwe), fambul tok (Sierra Leone), ibitaramo (Ruanda), diwan ja loya Jurga (islamilainen kulttuuri),  farbrengen (heprealainen kulttuuri), ja kveekareiden kuuntelupiirit. Suomessa vastaava piirimenetelmä on tunnettu nimellä Kehrä, jonka ajatuksena on miten osallistujat kehräävät yhteistä lankaa omilla kokemuksillaan.

Joan Halifaxin myötä Zen Peacemakers oli ensimmäisiä yhteisöjä, jotka ottivat Council-piirin menetelmäkseen ja se on ollut keskeisessä osassa Zen Peacemakersin retriittejä ja tapaamisia alusta alkaen. 
Kaliforniassa toimiva Center for Council-järjestö järjestää koulutuksia jotka tähtäävät sosiaalisen ja eheyttävään oikeuteen, tukevat yksilön ja yhteisön hyvinvointia yritysmaailmassa, ja erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä. Council-menetelmä on integroitu Kaliforniassa vankilajärjestelmään tukemaan vapautuvien vankien sopeutumisessa takaisin yhteiskuntaan. Council-menetelmä on otettu käyttöön myös Los Angelesin poliisivoimissa (LAPD).

Linkki
https://www.centerforcouncil.org

Katuretriitti

Katuretriitti on sukellus kohti tuntematonta. Kyseessä on Bernie Glassamanin 1990-luvun alussa New Yorkissa aloittama henkinen harjoitus. Katuretriitin osallistujat elävät kaupungin kaduilla neljä päivää ilman vakinaista suojaa, rahaa, matkapuhelinta ja luottokorttia. Katuretriittiläiset ottavat mukaansa vain omat vaatteensa, mielikuvituksensa ja kokevat kadulla elämisen omakohtaisesti. He joutuvat kerjäämään ja etsimään paikkoja mistä saisivat ruokaa, suojaa ja missä voisivat  käydä vessassa. 

Hyväksymällä oman haavoittuvaisuutensa ja avatessaan sydämensä kadulla elämisen syvimmälle olemukselle, katuretriittiläiset voivat alkaa ymmärtää omia ennakkoluulojaan ja rajoituksiaan sekä oppia ymmärtämään omaa sisäistä ja luonnollista olemustaan. Katuretriitti on hyvin tehokas keino kokea koko elämän yhteenkietoutuneisuus ja ykseys muun maailman kanssa sekä keino ymmärtää omat velvollisuudet ja mahdollisuudet osana yhteisöä. 

Katuretriitin tarkoituksena on irroittaa osallistujat arkipäivän rutiineista. Katuretriittiläiset joutuvat sukeltamaan tuntemattomaan, jolloin heille tarjoutuu mahdollisuus avata sydämensä kaikelle sille mitä nousee esiin ympäristöstä, mutta myös omista tunteistaan suhteessa ympäristöön. Katuretriittiläiset kohtaavat tilanteita ilman ennakko-olettamuksia siitä, mitä “pitäisi” ja mitä “saattaisi” tapahtua. Katuretriittiläiset avaavat sydämensä jokaiselle tilanteelle nähdäkseen, mitä kadulla oleminen todella tarkoittaa ilman tuomitsevia tai arvostelevia asenteita, oppien samalla miten kaikki tarpeellinen on heidän käsiensä ulottuvilla. Hyväksymällä tietämättömyyden ja syvän tuntemattomuuden, sekä kuuntelemalla ja avaamalla sydämensä koko maailman iloille ja suruille, he voivat oppia ymmärtämään ja luopumaan vieraantumisesta, joka erottaa heidät muusta maailmasta. 

Toisinaan katuretriittiläiset kokevat tämän prosessin seurauksena jotain todella merkittävää, joka innostaa heitä toimimaan aivan uudella tavalla. Katuretriiteille osallistuneet ovat kokeneet, että ilman rahaa ja turvaa eläminen on ollut erittäin syvällinen ja koskettava kokemus. 

“Tarjoamme itsemme lähtiessämme … kaduille kuuntelemaan ja avaamaan sydäntämme kaikelle esiin nousevalle. Me emme tarjoa vilttejä, ruokaa tai vaatteita, ainoastaan itsemme.”

– Bernie Glassman kirjassa ”Bearing Witness”

Mitä katuretriitillä tehdään?

Retriitin aikana kerjätään ruokaa ja rahaa. Katuretriittiläiset käyvät tutustumassa kodittomia avustaviin organisaatioihin, seisovat leipääjonossa ja syövät kodittomien ruokaloissa ja kahviloissa. Council-piirit missä jokainen kertoo vuorollaan omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan ovat iso osa retriittiä. Päivän aikana vietetään aikaa yhteisissä hiljaisissa hetkissä sekä osallistutaan liturgioihin. Katuretriittiläisten muodostama ryhmä pysyy yhdessä lähes koko ajan. Ajoittain he saatavat viettää hetkiä pienemmissä ryhmissä, mutta kukaan ei jää koskaan yksin. Ryhmän jäsenet syövät ja nukkuvat aina yhdessä. 

Retriitin aluksi ryhmän ulkopuolinen yhteyshenkilö kerää kaikkien ylimääräisen omaisuuden (rahat, kännykät, avaimet yms.) talteen. Tämän jälkeen he kokoontuvat keskustelemaan odotuksistaan retriitin suhteen. Katuretriitin varsinaisena opettajana on tuntemattomuuden kohtaaminen ja siitä keskusteleminen. Katuretriitin osallistujat eivät tee mitään vaarallista tai laitonta. 

Katuretriitti on intensiivinen ja vaativa harjoitusmuoto. Osallistujien toivotaan tiedostavan, että osallistuminen vaatii hyvää fyysistä ja psykologista kuntoa. Retriitin aluksi retriitin vetäjä pyytää kaikkia täyttämään luottamuksellisen kyselykaavakkeen osallistujan fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon liittyen. Kaikki osallistujat allekirjoittavat oman suostumuksensa ja kantavat vastuun omista toimistaan. Suosittelemme retriitin osallistujia pitämään huolta omista vakuutuksistaan mahdollisten onnettomuuksien varalta. Retriitin koordinaattorilla on mukanaan matkapuhelin odottamattomia hätätapauksia varten.

Miten valmistautua katuretriitille?

Valmistaudu katuretriitille jättämällä partasi ajamatta ja hiuksesi pesemättä ainakin retriittiä edeltävien viimeisten kolmen päivän ajan. 

Mitä retriitille otetaan mukaan?

– Pukeudu vanhoihin vaatteisiin. Pue yllesi niin monta kerrosta vaatteita, kuin mikä tuntuu sopivalta ja mukavalta vuodenaikaan nähden. Älä ota mukaan vaihtovaatteita.

– Yhdet varasukat voit ottaa mukaan, jos se tuntuu täysin välttämättömältä. 

– Hyvät, mutta paljon käytetyt kengät. Retriitillä kävellään paljon, joten hyvät kengät ovat tärkeät. 

– Kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

– Sadeponcho (pakollinen)

– Kassi. Ylläsi olevien vaatteiden lisäksi voit ottaa mukaasi yhden tyhjän kassin, joka voi olla vaikka muovikassi tai vanha reppu. 

– Naispuoliset osallistujat voivat ottaa mukaan yhdet vara-alusvaatteet sekä tarvittavat kuukautissuojat. 

– Lääkärin määräämät ja muut välttämättömät lääkkeet saa ottaa mukaan. 

– Makuupussi tai viltti nukkumista varten.

– Jos osallistuja rahoittaa Katuretriitin Mala-harjoituksella, sen saa ottaa mukaan. 

Mitä retriitille ei saa ottaa? 

– Mukaan ei saa tuoda rahaa, pankki- tai luottokortteja, huumausaineita, alkoholia, aseita, veitsiä, kameroita tai kännyköitä. 

– Älä pue päällesi mitään koruja, kuten korvakoruja, rannekoruja tai rannekelloja.

– Mukaan ei saa myöskään ottaa kirjoja, päiväkirjoja, kyniä tai mitään muutakaan ajanvietettä. 

Linkki
Lisätietoa Katuretriitistä
Zen Peacemakersin Katuretriitti (englanniksi)
Kirjoitus Helsingin Katuretriitistä (englanniksi)

Bearing Witness -retriitit

Zen Peacemakersin Bearing Witness retriitit kääntävät katseemme sosiaalisesti jaettuun historialliseen traumaan suurten tragedioiden tapahtumapaikoilla vierailun ja meditaation kautta. Retriitit kääntävät osallistujiensa huomion inhimillisen kärsimyksen kollektiiviseen kokemukseen. Retriitit vievät osallistujansa suurien kärsimyksien tapahtumapaikoille ja nämä paikat itsessään ovat omiaan paljastamaan inhimillisen kokemuksen universaalin luonteen ja luovat ihmisille yhteenkuuluvuuden tunteen ja mahdollisuuden käsitellä paikkojen herättämiä tuntemuksia turvallisessa ympäristössä. 

Kansainvälinen Zen Peacemakers järjestää Bearing Witness-retriittejä vuosittain Puolassa entisen Auschwitz-Birkenau-keskitysleirin museoidulla tapahtumapaikalla sekä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansan keskuudessa Pohjois-Dakotassa. Vuosien varrella vastaavia retriittejä on järjestetty myös Bosniassa ja Ruandassa. Peacemakers Finland on järjestänyt vastaanlaisen retriitin Suomen vuoden 1918 sisällissodan jälkeen perustetuilla vankileireillä. Suomen vuosina 1918 ja 1919 toimineet vankileirit olivat Euroopan ensimmäiset keskitysleirit. 

Retriitin aikana osallistujat vierailevat suurten tragedioiden tapahtumapaikoilla ja muistomerkeillä. Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa tapahtuneesta historian kautta, mutta niiden kanssa yhtä tärkeässä osassa on hiljainen meditaatio ja siitä kumpuava osallistujan oma henkilökohtainen kokemus. 

Linkit

Sisällissota-retriitti
Bearing Witness to Auschwitz-Birkenau (englanniksi)
Kirjoitus ensimmäisestä Sisällissota-retriitistä (englanniksi)

Viisi Buddha-perhettä

Viisi Buddha-perhettä on buddhalainen opetus, joka kannustaa näkemään koko olemassaolomme mandalana, eli yhdistelmänä viidestä buddhalaisten pääenergialta tai ”perheeltä”. Jokainen perhe on ainutlaatuinen, välttämätön ja täydentää muita. Jokainen todellisuuden osa, jokainen eläin, henkilö, ajatus, sana, teko, konflikti, toiminta voidaan nähdä yhdistelmänä viidestä. Kokonaisuutena tarkasteltuna toteutuneet ja realisoitumattomat potentiaaliset energiat voidaan havaita ja ne voidaan saada esiin resitoimalla, rukouksella, visualisointien avulla tai muita luovia keinoja käyttäen. Makean nektarin portti-liturgian keskiössä on viiden Buddha-perheen kutsuminen esiin ja eri perheiden ominaisuuksien tunnustaminen. 

Viisi buddha-perhettä on tärkeä opetus zen-rauhantekijöiden toiminnassa. Zen-opettaja Bernie Glassman-roshi kehitti näihin opetuksiin perustuen Bearing Witness -retriittejä sekä sosiaalisia yrityksiä, kuten Greyston-leipomon, jonka koko toiminta perustuu näille periaatteille. 

Viisi Buddha perhettä:
Buddha – Henkinen harjoitus
Ratna – Elinkeino
Padma – Perhe- ja sukulaissuhteet
Karma – Kansalaisaktivismi ja hyväntekeväisyys
​Vajra – Opiskelu

Linkki
Viiden Buddha-perheen perusominaisuudet (englanniksi)

Indran verkko

Bernie Glassman-roshi kertoo Indran verkosta seuraavaa: ”Indra oli myyttinen kuningas muinaisessa Intiassa, joka ajatteli paljon itsestään. Eräänä päivänä hän meni kuninkaallisen arkkitehdin luokse ja sanoi haluavansa jättää itsestään muistomerkin, jota kaikki ihmiset arvostaisivat. Kuninkaan arkkitehti loi valtavan verkon, joka ulottui kaikkialle läpi ajan ja avaruuden. Kuninkaan rahastonhoitaja asetti kirkkaan, loistavan helmen verkon jokaiseen solmuun niin, että jokainen helmi heijastui kaikkiin muihin helmiin. Jokainen helmi, eli jokainen ihminen, jokainen tapahtuma sisältää koko Indran verkon, mukaan lukien koko aika ja avaruus.

Kun ymmärrämme, että olemme kaikki kirkkaita helmiä Indran verkossa, näemme, että jokaisessa meistä on koko maailmankaikkeuden ruumis. Koska olemme kaikki yhteydessä jo Indran verkkoon, ei ole mitään rajoja yhteydenpidolle muiden ihmisten kanssa elämässämme ja työssämme.

Silti on luonnollista, että useimmat meistä alkavat verkostoitua ihmisten kanssa, jotka ovat lähinnä omia etujamme ja tarpeitamme. Kirjanpitäjät verkostoituvat muiden kirjanpitäjien kanssa, runoilijat muiden runoilijoiden kanssa, kansalaisaktivistit muiden kansalaisaktivistien kanssa. Tällaisella verkostoitumisella on varmasti käyttötarkoituksensa. Tällainen on erityisen tehokasta esimerkiksi silloin, kun tarvitsemme apua erittäin vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa, mutta tällainen ei ole kovin tehokas kokonaisstrategia, koska se johtaa verkon kaventumiseen laajentamisen sijaan. Se johtaa myös jatkuvasti vähenevään tuottoon. Verotilintarkastajat lopulta puhuvat vain muiden verotilinpitäjien kanssa; vapaat runoilijat lopulta puhuvat vain muiden vapaiden runoilijoiden kanssa; ja yhden koulun aktivistit lopulta puhuvat vain saman koulun aktivistien kanssa.

Toisaalta kun verkostoitumme Indran verkon näkemyksen mukaan, aloitamme heittämällä mahdollisimman laajan verkon vesille. Teemme tämän määrittelemällä tehtävämme mahdollisimman laajasti.”

Linkki
Alkuperäisteksti (englanniksi)


Order of Disorder – Häiriöjärjestö

“One normally avoids trying to describe OD-ity, but normal is a trap, and so . . .” 

Michel Engu Nocando Dobbs-roshi kuvaa Order of Disorderin historiaa näin: ”Vuonna 1999 Bernie Glassman, suuri Boobysattva, riisui kaapunsa ja aloitti klovneria-opinnot Moshe Cohenin – aka Mr. YooWhon – kanssa.  Bernie oli vuosien varrella kehittänyt monia projekteja ja perustanut useita organisaatioita. Hän huomasi totisuuden ja vakavuuden hänen ympärillään olevista zen-porukoista, kansalaisaktivisteista ja yrittäjistä. Tuo vakavuus imi ilon hetkestä. Hän halusi viettää loppuelämänsä varmistaakseen, etteivät ihmiset ota itseään liian vakavasti tai tulleet liian pyhiksi, jotta he todella ymmärtäisivät mitä irti päästäminen tarkoittaa.

Bernie raahasi Peter Kuku Cunninghamin ja sitten minut mukaan siihen sotkuun vuosien 2005 ja 2006 tienoilla, tietäen että me oltiin kaksi varsinaista nuijaa.

Order of Disorderin työ on jakaa keveyttä ja naurua sekä radikaalia ja tuskallista osallisuutta – kukaan ei kuulu.  Olemme iloisia eroista ja paradoksista ja pyrimme paljastamaan ja nauttimaan yhteisestä epätäydellisyydestämme ja rikkinäisyydestämme, yhteisestä inhimillisyydestämme. Seisomme kadonneiden ja jälkeen jätettyjen kanssa, tanssimme ja nauramme ja itkemme yhdessä nojaten absurdiin. 

Nauramme sääntöjä ja rooleja ja pistämme sormen loisteliuuden, ylpeyden ja vallan silmiin.  Yritämme jakaa ja nauttia tästä yhdestä villistä kallisarvoisesta elämästä kaikkien olentojen kanssa!”

Peacemakers Finlandin perustajajäsen Mikko Rakushin Ijäs liittyi Order of Disorderiin tekemällä todellisen nuijan itsestään Zen Peacemakersin Auschwitzin retriitillä vuonna 2017 vetämällä viimeisen illan avoimen lavan illan ohjelman klovnihahmossaan iSmile (lausutaan Ishmael). Myöhemmin hänet nimitettiin Order of Disorderin Suomen Grand Poopahiksi, mutta kukaan ei tiedä mitä se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa iSmile on esiintynyt Auschwitz-retriitin päätteeksi jo kolmena vuonna.

Peacemakers Finland järjesti keväällä 2019 yhdessä Pitäjänmäen seurakunnan kanssa työpajan, joka tutki klovneriaa henkisenä harjoituksena. Työpajan veti Bernie Glassmanin opettaja Moshe Cohen, eli Mr. YooWho

HÄIRIÖJÄRJESTÖN PERIAATTEET

Kolme aarretta

 1. Häiriö
 2. Huumori
 3. Rakkaus

Kolme periaatetta

 1. Ei edes ei-tietäminen
 2. Odota vain
 3. Vatsanauru

Kymmenen Suuntaviivaa

 1. Älä tapa mitään ottamalla sitä vakavasti
 2. Älä varasta mitään, ellet selviä siitä huomaamatta (ja et selviä)
 3. Älä huoli siveydestä; kukaan ei katsoisi sinua kahdesti – senkin pelle
 4. Älä valehtele teeskentelemällä mitään
 5. Unohda päihteet, olet jo ihan sekaisin
 6. Naura itsellesi ainakin yhtä usein kuin naurat muille
 7. Jos joku tekee itsestään hölmön, kunnioita häntä ja liity hauskanpitoon
 8. Hymyile jos voit. Naura jos mahdollista. Aina kuin mahdollista, naura kaikin voimin.
 9. Pidä hauskaa.
 10. Älä naura Bernielle, Yoowholle tai Kukulle…

Linkit
Moshe Cohenin esittely
Lisätietoa klovnityöpajasta
Lisätietoa Order of Disorderista