Meditaatio

Read in English

Päivitetty 15.5. 2023

Peacemakers Finlandin online-meditaatiot:
Keskiviikkoisin klo 8.00–8.40
Torstaisin klo 17.00–17.40

Kevätkauden aikataulu:
Keskiviikko 17.5.
Torstai 25.5.
Keskiviikko 31.5.
Keskiviikko 7.6.
Keskiviikko 14.6.
Keskiviikko 21.6.

Ensikertalaiset voivat saada halutessaan opastuksen ennen tapaamista, mutta laita sähköpostia jos tahdot osallistua opastukseen! 

Liity tapaamiseen osoitteessa: https://helsinki.zoom.us/j/65491406934
Meeting ID: 65491406934

Vapaaehtoinen lahjoitus meditaation järjestäjille on mahdollista tehdä: 
1) MobilePayssä: Mikko Ijäs 0509122944
2) Tilisiirtona: FI7139390014206536
3) PayPalissä: www.Paypal.me/PeacemakersFinland

Peacemakers Finlandin ohjeita meditaatioharjoituksen aloittamiseen löydät klikkaamalla tästä.

Peacemakers Finland harjoittaa soto-zen-koulukunnan mukaista istumameditaatiota, eli zazenia. Istumameditaatiota voi tarkastella myös maallistuneesta näkökulmasta, jolloin harjoitus tarjoaa mahdollisuuden tarkkaavaisuuden kehittämiseen, lisää tietoisuutta omasta ympäristöstään sekä tarjoaa mahdollisuuden tasapainoisempaan läsnäoloon. Harjoitusta voi tarkastella myös perinteisimmästä zen-buddhalaisesta näkökulmasta, jolloin kyseessä on ruumiillistuma koko elämän yhteenkietoutuneisuudesta.

Peacemakers Finland tukee eri alojen aktivistien toimintaa tarjoamalla meditaatio-ohjausta, joka auttaa heitä haastavassa työssään maailman oikeudenmukaisuuden ja ekologisen tulevaisuuden suhteen. Harjoittamamme osallistuvan buddhalaisuuden muoto kehittää harjoittajan mielen selkeyttä, myötätuntoa ja rohkeutta. Näitä kaikkia ominaisuuksia tarvitaan kohdattaessa oma henkilökohtainen historiamme, sosiaaliset haasteet ja ekologisen kriisin asettama ihmiskunnan historian suurin haaste. Tarvitsemme henkilökohtaisen ja kollektiivisen muutoksen. Meditaatio muuttaa käsityksemme irrallaan olemisesta, joka on kaiken henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kärsimyksen pohjalla.

Meditaation yhtenä seurauksena on mielessämme käytävän dialogin hiljeneminen, joka kahlitsee ajatteluamme ja toimintaamme. Tuo dialogi lajittelee ja kategorisoi asiat miellyttäviin ja epämiellyttäviin, hyviin ja huonoihin. Mutta ne kaikki ovat vain mielemme luomia kategorioita, joilla ei ole kiinteää kohdetta maailmassa. Nämä kategorisoinnit kahlitsevat luovuuttamme ja estävät meitä näkemästä maailmaa itseisarvoisena, vapaana ja täynnä mahdollisuuksia. Sisäinen dialogimme on konservatiivinen itsesensuurikoneisto ja itsesuojelumekanismi. Sen yhtenä tehtävänä onkin suojella meitä onnettomuuksilta, mutta se myös ruokkii ennakkoluuloja. Se lietsoo pelkoa, estää meitä luottamasta ja näkemästä luovia ratkaisuja ihmissuhteissa ja koko elämässämme. Hiljaisen meditation kautta tulemme tietoisiksi näistä rajoituksistamme ja pystymme tarkastelemaan syitä omien pelkojemme taustalla.

Peacemakers Finlandin-meditaatio-ohjaajina meillä toimii japanilaiseen sōtō-perimyslinjaan vihitty zen-pappi Mikko Rakushin Kendō Ijäs sekä maallikkoharjoittaja Maija Myōshō Ijäs.
Mikko ja Maija ovat molemmat myös kokeneita taiteilijoita ja ilmastoaktivisteja ja he tarjoavat mieluusti apua myös meditaatio-harjoituksen, aktivismin ja taiteen tekemisen väliseen dialogiin