Klovneria-työpaja

PYHÄ KEPPOSTELIJA – KLOVNITYÖPAJA
Työpaja 14.5. – 16.5. 2019
THIS PAGE IS ONLY IN FINNISH. PLEASE EMAIL FOR ENGLISH TRANSLATION!

Yhdysvaltalainen klovni Moshe Cohen on tutkinut klovneriaa opettaakseen ihmisille, kuinka ottaa itsensä vähemmän vakavasti. Hän on ottanut keppostelun ja ilveilyn “vakavasti” ja tutkinut klovnerian eri ulottuvuuksia eri henkisten harjoittajien ja opettajien kanssa 1990-luvulta alkaen.

Paikka: Pitäjänmäen kirkko
Osoite: Turkismiehenkuja 4, 00370 Helsinki
Järjestäjät: Peacemakers Finland ja Pitäjänmäen seurakunta
Aikataulu: 14.5. – 16.5. 2019 (klo 9:00 – 17:00)
Opettaja: Moshe Cohen
Tiedustelut: Mikko Ijäs peacemakersfinland@gmail.com

Moshe Cohenin työpaja “Sacred Mischief”, eli pyhä keppostelija, on suunniteltu kehittämään kommunikaatiotaitoja ja syventämään osallistujien henkistä harjoitusta. Cohenin näkökulma on ollut kehollistaa pyhän klovnin rooli, joka on useissa eri Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuureissa ollut eräänlainen yhteisön pyhä johtaja. Samanlainen keppostelijan hahmo löytyy muistakin alkuperäiskansojen kulttuureista eri puolilla maailmaa. Nämä keppostelijat opettavat syviä viisauksia kääntämällä kaiken nurinkurin, he pitävät yllä yhteisön tasapainoa, ja he olivat menneinä aikoina usein myös yhteisönsä parantajia.
Joissain henkisissä perinteissä sana “pyhä” tarkoittaa “vain” ihmisenä olemista. Tämän työpajan aikana osallistujat tutustuvat siihen millaista on olla “vain” ihminen, kunnioittaen sitä, kehittäen sitä, ja lisäämällä (positiivisen) annoksen keppostelua jokapäiväiseen elämäämme, sekä vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.
Kurssilla opeteltava keppostelu ei ole vain sanallista ilmaisua. Kurssin tarjoamat työkalut ovat paljon hienovaisempia, kuten vaikkapa hyvin ajoitettu vilkaisu, tai hienovarainen ele, jonka avulla vapautamme huumorin keinoin ihmisten vuorovaikutukseen liittyvää jännitettä. Työpajan aikana työskentelemme sanattoman ja positiivisen huumorin keinoin, koska sanalliseen ilmaisuun liittyy usein tahaton vahingollinen huumori.
Moshe Cohen käyttää opetuksessaan menetelmiä, joiden avulla osallistujat voivat vapautua tavanomaisista ja rationaalisista toiminnan tavoistaan. Tarkoituksena on antaa tahtipuikko mielen luovalle ja intuitiiviselle osalle.
Työpajan aikana osallistujat tutkivat pyhää keppostelua fyysisen teatterin ja klovnerian keinoin improvisoiden yksin, pareissa ja kolmistaan. Työskentelyn elementteinä ovat mm. japanilainen buto-tanssi, Feldenkrais-menetelmä ja itämaiset liikemenetelmät, meditaatio ja äänenkäytön menetelmät. Menetelmien kautta osallistujat tutkivat taitoja joita he voisivat käyttää välittömässä vuorovaikutuksessa.
Kurssin aikana me työskentelemme tosissamme, jotta emme ottaisi itseämme turhan vakavasti!

Työpajan kieli on Englanti

Lue lisää työpajan opettajasta Moshe Cohenista